Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen

 

Region Hovedstaden er gået i gang med den helt store oprydning med blikket stift rettet mod fokus og forenkling.
- Såvel politisk som administrativt har vi nok snøret hinanden ind i alt for mange regler og rammer, der hver især tjener fine formål. Men nu er det bare blevet for meget af det gode. Så meget, at vi  ikke kan se skoven for bare træer. Vi skal have ryddet op, også i ledelsesarbejdet, fastslår regionsdirektør Hjalte Aaberg i et interview, hvor han fortæller om forberedelser og forventninger til Hovedstadens nye mantra - Fokus og Forenkling.

”Det er rigtig spændende for os ikke at skulle tænke i DRG, men i, hvad der er bedst for patienten. Vi glæder os til at skulle se bort fra de incitamenter, der ligger i DRG-systemet”. Citat fra centerchef ved Århus Universitetshospital Hoved-Neuro Center.
Centret er sammen med i alt ni afdelinger/centre fra Region Midtjyllands fem hospitaler deltagere i et nyt projekt, der handler om at styre efter mere kvalitet i stedet for aktivitetsstryring målt ved DRG-værdier.
Endemålet er at sikre mere sundhed for pengene – på patientens præmisser. Det to-årige projekt forventes afsluttet med udgangen af 2015.

Et forskningsprojekt ved Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus er til gengæld afsluttet - og med markante resultater. Projektet har dokumenteret, at en hyppig og tæt kontakt til hoftepatienter sikrer hurtigere og bedre rehabilitering. Kontakten til patienterne blev foretaget af sygeplejersker fra den udskrivende afdeling og foregik dels telefonisk og dels face-to-face en, tre og syv uger efter operationen.
Sygeplejerskerne brugte i alt i gennemsnit en god halv time på de tre kontakter.

Personalet på Pace-ambulatoriet på Rigshospitalet har forsøgt sig med en ny og anden form for patientinddragelse end de vanlige. Ved hjælp af tematiserede lydmontager klippet sammen af 32  virkelige patienters virkelige historier og oplevelser har personalet på workshops haft mulighed for at lytte til nogle af patienternes perspektiver og reflektere over, hvordan det egentlig er at være patient på deres afdeling.
Der er målet, at patienternes stemmer skal bruges som afsæt for udvikling af nye tiltag og indsatser i afdelingen.
    

God læselyst

 


Redaktionen

 

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under                               ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 

 

Studierejse 2014

3. - 5. november

Besøg i EU kommissionen og EU parlamentet

Bruxelles

 

Seminar

Er der brug for nye incitamentsstrukturer for at udvikle et effektivt og kvalitetsbaseret sundhedsvæsen?

Tirsdag den 11. november 2014

Hindsgavl Slot

Tilmelding under ARRANGEMENT

 

Seminar

Onsdag den 4. februar 2015

Comwell, Kolding

Brochure og tilmelding senere

 

Årsmøde 2015

7. og 8. maj

Hilton Copenhagen Airport

Brochure og tilmelding senere

 

 

 

 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Sekretariat

Tove Krarup
Telefon 24 66 48 90
E-mail tovekrarup@mail.dk

Adr. Thujavej 48

DK 5250 Odense SV