Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen- Der bliver forsket i de behandlinger, vi tilbyder patienterne, ligesom de fagprofessionelles uddannelser er forskningsbaserede. Til gengæld er det så som så, når det gælder forskning i sundhedsvæsenets ledelse og organisation. Heldigvis er det forhold ved at ændre sig, fastslår Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør og formand for DSS og Per Christiansen, hospitalsdirektør i denne udgaves synspunkt.
 
Udgaven indeholder en række eksempler på den forskning, som formanden for DSS efterlyser.
Professor Janne Seemann og lektor Jeppe Gustafsson, Aalborg Universitet mener det er bydende nødvendigt at smide ”pyramidebrillerne” og rette opmærksomheden mod interorganisatorisk ledelse eller netværksledelse i systemiske netværk. Ellers bliver det svært at håndtere de massive tværgående ledelsesudfordringer i det danske sundhedsvæsen.
 
Center for Sundhedsøkonomisk forskning ved Syddansk Universitet præsenterer i artiklen ”Sundhedsøkonomi handler om meget andet end kroner og ører” eksempler på forskning og resultater indenfor områderne adfærdsøkonomi, præferenceafdækning og kausalanalyse.
Artiklen illustrerer, hvordan den økonomiske fagdisciplin kan yde et væsentligt bidrag til hvordan sundhedsvæsenet skal styres og organiseres.
 
Et Ph.d. projekt har for nylig afdækket ny viden om organisatoriske implikationer ved implementering af telemedicin. Projektet har taget udgangspunkt i det nordjyske tværsektorielle telemedicinske TeleCare Nord projekt. Forskningsresultaterne peger bl.a. på at ambitionen om et forbedret tværsektorielt samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital delvist er opnået. Men samtidig er der identificeret betydelige udfordringer i det tværgående samarbejde. Udfordringer, der relaterer sig til velkendte strukturelle og kulturelle forskelle i sundhedsvæsenet.
 
I et andet Ph.d.-projekt er det undersøgt, hvordan læger involveres og engagerer sig i udviklingen af en ledelsesmodel i en hospitalsorganisation, hvor kollegiale og konsensusorienterede ledelsestraditioner for udvikling og forandring dominerer. Undersøgelsen har afdækket nogle markante resultater, bl.a. at lægernes interesse og commitment - i dette tilfælde i Afdelingen for Hjertesygdomme, AAU - spiller en afgørende rolle for omfanget af ledelsesforandringerne.
 
I Silkeborg har kommune, almen praksis og hospital indledt et samarbejde om ”fleksible indlæggelser” for patienter med kendt kronisk sygdom. Med indsatsen søger de tre aktører at koordinere akut diagnostisk og behandling til laveste effektive omkostningsniveau. Og det sker først og fremmest ved, at der altid søges en løsning i det nære sundhedsvæsen, så patienten kan forblive i eget hjem i det omfang, det fagligt er hensigtsmæssigt.
De indledende erfaringer med indsatsen synes lovende.  
 
God læselyst

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk