Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen – Som ledere i sundhedsvæsenet er vi naturligvis optaget af, at det afsnit, den afdeling, det hospital, som vi har ansvaret for, er velsmurt og effektivt. Vi kan kalde det silo-dynamik. Det er her sundhedsvæsenet henter sine successer. Men det er også her sundhedsvæsenet henter sine aktuelle udfordringer og problemer, understreger Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt i denne udgaves synspunkt. Hvordan de bedst løses, har han en række gode ideer og forslag til.

I Region Midtjylland har man fundet opskriften til at sikre patienterne effektive og hurtige forløb af høj kvalitet – og et endnu bedre arbejdsmiljø for personalet. Den består af en stringent logistik og koordinering af det daglige arbejde.
Regionen er som den første region i landet lige nu i gang med at implementere og konsolidere et fælles it-system til klinisk logistik. Med en bedre styring af logistikken på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer forventer regionen fremover at kunne levere flere, bedre og billigere sundhedsydelser.

Hospitalsenhed Midt, der dækker regionshospitalerne i Silkeborg, Hammel, Viborg og Skive har for at kunne leve op til krav om nul-vækst, høj produktivitet og øget effektivitet foretaget markante ændringer i de organisatoriske rammer.  Servicepersonalet og fysio- og ergoterapeuterne i Viborg og Skive er blevet decentraliseret. De akutte patienter i Viborg håndteres på en ny og bedre måde efter etableringen af en selvstændig afdelingsledelse i Akutafdelingen i Viborg. Endelig er samarbejdet med områdets kommuner blevet intensiveret, bl.a. står kommunerne nu selv for en række sundhedsydelser, som tidligere har været i hospitalsregi.

Kvaliteten og effektiviteten skal udvikles, patientsikkerheden øges og patienter og pårørende skal i langt større grad end tidligere involveres i egne forløb og behandling. De nye sundhedsplaner er fyldt med gode tiltag, men er et i forvejen presset sundhedspersonale klar til nye udviklingstiltag uden der følger flere ressourcer og mere personale med? Ja måske, hvis man går en anden vej...
Det spørgsmål reflekteres der over i den sidste temaartikel om effektivisering.
 
God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under                               ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 

 

Studierejse 2014

3. - 5. november

Besøg i EU kommissionen og EU parlamentet

Bruxelles

 

Seminar

Er der brug for nye incitamentsstrukturer for at udvikle et effektivt og kvalitetsbaseret sundhedsvæsen?

Tirsdag den 11. november 2014

Hindsgavl Slot

Tilmelding under ARRANGEMENT

 

Seminar

Onsdag den 4. februar 2015

Comwell, Kolding

Brochure og tilmelding senere

 

Årsmøde 2015

7. og 8. maj

Hilton Copenhagen Airport

Brochure og tilmelding senere

 

 

 

 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Sekretariat

Tove Krarup
Telefon 24 66 48 90
E-mail tovekrarup@mail.dk

Adr. Thujavej 48

DK 5250 Odense SV