Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


- Vi har brug for en ny videnskabelig forundring – forbedringsvidenskab. Det skal være grundlaget for det nye nationale kvalitetsprogram. Sundhedsvæsenet skal udvikle sig til en lærende organisation, der udover at levere ydelser til befolkningen også er konstant optaget af, hvordan det kan gøres bedre og billigere. En organisation, der gennem fortløbende test udvikler sig og giver plads til systematisk at fejle for at lære, understreger Jens Winther Jensen, koncerndirektør i Region Syddanmark i synspunktet i denne udgave, hvor temaet er det nye nationale kvalitetsprogram.
 
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner skriver bl.a. i den første af de i alt fire temaartikler:
-  Med det nye nationale kvalitetsprogram tager vi fat på en ny, anderledes og bedre måde at arbejde med kvalitetsudvikling. Kernen er, at vi hele tiden vil løfte kvaliteten af sundhedsydelserne, så der skabes størst mulig værdi for patienterne. Ja, det handler kort og godt om patienterne.
Den nye og anderledes måde indebærer bl.a. en gradvis flytning af fokus fra en kultur, hvor kvalitet skulle dokumenteres via ekstern proceskontrol til en forbedringskultur, hvor kvalitet er noget, man konstant arbejder med ude på afdelingerne. Og man gør det på et dokumenteret, datadrevet grundlag.
 
På Sjællands Universitetshospital arbejdes der ud fra strategien ”Patienten er alt”. En strategi, der består af seks delstrategier, herunder ”patienten som partner”, ”faglig styrke og dømmekraft” og ”suveræn kvalitet”.
Hospitalet har valgt den omfattende organisatoriske patientinvolveringsstrategi ud fra ønsket om eller ambition om man vil, at finde en ny, bedre og anderledes måde at drive et universitetshospital på.
Spændende tanker og tiltag på Danmark femtestørste universitetshospital.
 
I artiklen ”Patientinvolvering i de kliniske kvalitetsdatabaser” fra Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest beskrives forskellige modeller og metoder til aktiv patientinddragelse i databasearbejdet.
Seks af de 71 danske landsdækkende kvalitetsdatabaser har i dag patienter repræsenteret i styregruppen. I Sverige sidder patientrepræsentanter i 72 af landets 96 kvalitetsdatabaser. De svenske tal var anledning til at Kompetencecentret drog på studiebesøg hos naboen for at indblik i deres erfaringer med opgaven.
 
- Det nye danske kvalitetsprogram indeholder gode pejlemærker for inddragelse og der er gode takter om at tænke sundhedsvæsenet som et samlet hele, men samtidig er tyngden fortsat på behandling og ikke forebyggelse, mener to lederne fra det kommunale sundhedsområde.
I artiklen ”Heldigvis er der flest hverdage” gennemgås de nye nationale kvalitetsmål – set ud fra et kommunalt perspektiv.
 
Udenfor tema kan der hentes inspiration i artiklen fra Kræftafdelingen på AUH. Afdelingen har nemlig udviklet den noget nær perfekte hjemmeside – da den valgte at tage brugerne med på råd.
Og på Patienthotellet på OUH tog man Odense Kommune med på råd og indgik en samarbejdsaftale om praktikpladser som bl.a. patientguider for kommunens ledige borgere. 

 

God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk