Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


 

– Som frivillige er vi en slags pårørende for patienterne. Vi har ikke nogle faste opgaver, men stiller os til rådighed for de patienter - og pårørende, som måtte have brug for os. Mange har blot brug for at snakke lidt for at føle sig mere trygge, mens andre har brug for hjælp til at finde vej til en bestemt afdeling eller ambulatorie, fortæller Margit Rasmussen i en af artiklerne i denne udgave, hvis tema er ”Frivillige i sundhedsvæsenet”
Frivilligordningen i Hospitalsenheden Horsens har eksisteret i syv år, og den fungerer rigtigt godt, understreger afdelingssygeplejerske og frivilligkoordinator Krista Belter.
 
Per Busk, direktør for Sundhed i Region Syddanmark gennemgår i en anden temaartikel indholdet i den frivilligstrategi, som Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog dette forår. Formålet med at formulere en strategi, der hviler på syv principper, er at styrke inddragelsen af frivillige på regionens hospitaler.  Og samtidig sikre klare retningslinjer og trygge forhold for både patienter, frivillige, sundhedspersonale og de lokaler ledelser.
 
Frivillige hjælpere er ikke alene et hospitalsfænomen. Københavns Kommunes fem forebyggelsescentre/sundhedshuse har de sidste to år samarbejdet med fire patientforeninger – kendt som ”Københavner-modellen”. Modellen indebærer et tæt samarbejde mellem frivillige fra patientforeningerne og kommunens sundhedsfaglige medarbejdere i forsøget på at motivere menneskerne med kronisk sygdom til at ændre og fastholde nødvendige livsstilsændringer.
Erfaringerne og resultaterne er indtil videre meget positive.
 
Aalborg Universitetshospital har i 10 år samarbejdet med frivillige, og erfaringerne herfra viser forbedrede behandlingsforløb.
Patient til patient tilbuddet, som det er døbt i Aalborg, har til huse i lokaler i hospitalets foyer.
Lokalerne bemandes af frivillige fra en række patientforeninger, herunder Diabetesforeningen.
Anne Sander, chef for Rådgivning og Frivillighed i Diabetesforeninger fortæller i artiklen om tilbuddet og siger bl.a.: -Vi tror på, at frivillige har en vigtig rolle som patientvejledere samt vejledere for de pårørende i den ambulante behandling i regioner og på sygehuse.
 
En patients kontakt med en frivillig kan måske være medvirkende til at give en god oplevelse for patienten.
Patientoplevelser undersøges som bekendt en gang årligt gennem Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Den 14 år gamle LUP har gennemgået en omfattende udvikling, hvor såvel validitet som anvendelighed er styrket.
Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse beskriver udviklingsprocessen nærmere i artiklen ”Den nye LUP er udviklet sammen med brugerne”.
 
Står man som sundhedsprofessionel og mangler et stykke værktøj til udvikling af nye arbejdsmetoder i dagligdagen eller til større forandringer i ledelsesarbejdet er der hjælp at hente i værktøjskassen fra MidtLab, Region Midtjyllands centrale innovationshed.
Værkstøjskassen er tilpasset sundhedsprofessionelle og ledere, der vil udfordre deres måde at handle på, når der står udvikling på dagsordenen. Udvikling behøver ikke at være noget højtflyvende eller svært, siger artiklens to forfattere.
 
God læselyst!

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk