Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen

 

 

Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet gennemførte sidste år en undersøgelse, hvor selskabet bad de kommunale sundhedschefer om en vurdering af samarbejdet på tværs - mellem kommuner, regioner og almen praksis. Resultaterne punkterer både myter og peger på områder med plads til forbedring. Overordnet viser undersøgelsen stor tilfredshed med det nuværende samarbejde.
 
På Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital ændrede stuegangen totalt form, da afdelingen i 2012 indførte Den Involverende Stuegang. Målet var en reel involvering af patienter og pårørende.
I dag, små tre år efter omkalfatringen, giver både patienter og personale topkarakterer til DIS. Og ingen ønsker sig tilbage til de ”gamle dage”, hvor beslutningerne oftest blevet taget på tværfaglige konferencer forud for stuegangen. Alle afklarende diskussioner og beslutninger om behandlingsplaner sker i dag sammen med patient og pårørende under stuegangen.
I en medfølgende artikel beskrives principperne bag fælles beslutningstagen ligesom der præsenteres en dansk forskningsbaseret model.
 
Gastroenterologisk afdeling på Herlev Hospital har ved hjælp af en amerikansk model – magnetmodellen – med stor succes vendt en negativ udvikling med fastholdelsesproblemer og forringet kvalitet i sygeplejen. I dag er både trivslen i sygeplejegruppen og kvaliteten af den kliniske sygepleje i top.
Midlerne har bl.a. været etablering af taskforces, mentorordning, struktureret kompetenceudvikling samt indførelse af korte kommandoveje.
 
De danske sundhedsmyndigheder har gennem de senere år lagt op til, at rehabiliterende og palliative indsatser til mennesker med livstruende sygdom styrkes, koordineres og sammentænkes. Det sker faktisk i flere regioner og kommuner, viser en ny undersøgelse fra nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Undersøgelsen beskriver og diskuterer baggrund, udfordringer og muligheder i forbindelse med nytænkningen af de to indsatser.
 
DSS holdt et meget vellykket seminar den 4. februar i Kolding under overskriften ”Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen – hvordan skaber vi bedre rammer for ”de varme hænde”?
Vi bringer en billedserie samt et par af oplægsholdernes guldkorn bagest i bladet.
 
God læselyst

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under                               ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 

 

Seminar

Onsdag den 4. februar 2015

Comwell Hotel, Kolding

Tilmelding via ARRANGEMENT

 

Årsmøde 2015

7. og 8. maj

Hilton Copenhagen Airport

Brochure og tilmelding senere

 

 

 

 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Sekretariat:

 

Beth Werner

journalist/red.sekr./sekretariatsleder

Mail: freefyn@mail.tele.dk
T: 6532 5117  /  29476781