Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen

 

 

– Betydningen af arbejdet med Projekt Patientsikkert Sygehus på Nordsjællands Hospital har været stor og på alle måder givet hospitalet et løft, som vi på ingen måde selv kunne have gjort. Projektet har været en gave til patienter, personale og de sundhedsfaglige ledere. En gave, der har udmøntet sig i store forandringer i både vores kultur og måden at drive et moderne hospital på, understreger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth i synspunktet i denne udgave.

USA og England bruger QALY-kataloger til prioritering og sundhedsøkonomiske analyser. I Danmark er der nu et på vej. Bag udviklingen af det danske QALY-katalog står Danish Center for Healthcare Improvements. Og sådan et katalog kan bruges til mangt og meget. Ikke mindst til en værdifuld dialog om den nuværende prioritering af de knappe ressourcer i sundhedsvæsenet.

Hvor QALY-kataloget er under udvikling, har Steno Diabetes Center til gengæld taget sin nyskabelse i brug. Som det første behandlingssted i Danmark har Steno siden december i fjor kunne tilbyde sine patienter en samlet digital løsning. Platformen ”Mit Steno” er lidt i tråd med Regionernes Sundheds-IT strategi, fordi den styrker den enkelte patients mulighed for selv at involvere sig i egen behandling.

Og mere nyt med et nyt offentlig-privat partnerskab OPP Sundhedsledelse. Partnerskabet arbejder med at udvikle et koncept, der kan afklare nye ledelsesformer ved reorganisering af store og mindre enheder. Målet er at konceptet kan bruges over hele landet, f.eks. i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier.

Flere hospitalsafsnit i Region Midtjylland har gennem nogen tid været organiseret med en form for tværfaglig afsnitsledelse. Men hvordan fungerer de? Hvilken merværdi skaber de? Og hvad skal der egentlig til, for at de lykkes? Svarene er positive og erfaringerne rigtig gode, viser en ny erfaringsopsamling fra regionen.

God læselyst og god sommer


 

 


Redaktionen

 

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under                               ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 

 

Studierejse 2014

3. - 5. november

Besøg i EU kommissionen og EU parlamentet

Bruxelles

Tilmelding og brochure under ARRANGEMENT

 

Seminar

Er der brug for nye incitamentsstrukturer for at udvikle et effektivt og kvalitetsbaseret sundhedsvæsen?

Tirsdag den 11. november 2014

Hindsgavl Slot

Tilmelding under ARRANGEMENT

 

Seminar

Onsdag den 4. februar 2015

Comwell, Kolding

Brochure og tilmelding senere

 

Årsmøde 2015

7. og 8. maj

Hilton Copenhagen Airport

Brochure og tilmelding senere

 

 

 

 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Sekretariat

Tove Krarup
Telefon 24 66 48 90
E-mail tovekrarup@mail.dk

Adr. Thujavej 48

DK 5250 Odense SV