Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


 

Et påbud fra Arbejdstilsynet var udløseren til et storstilet projekt om professionel kommunikation for 150 ledere på HovedOrtoCentret på Rigshospitalet sidste år.
Samarbejdet og kommunikationen mellem ledere og medarbejdere fungerede rigtig, rigtig dårligt. Centerledelsen og klinikledelserne besluttede derfor at i første omgang at fokusere på de 150 ledere - og senere de øvrige medarbejdere i centret.
- Lederne er kulturbærere, og når det knirker i kommunikationen, er lederne en væsentlig årsag til, at det ikke fungerer, som det udtrykkes i artiklen, der beskriver processen fra start til slut. HOC kom rigtig godt i mål.
 
Fødeafdelingen på Regionshospitalet i Herning er helt i front, når det gælder nytænkning af, hvordan en fødestue kan indrettes. Ud med det traditionelle hospitalsagtige inventar og ind med tryghedsskabende og afstressende design.
Hospitalet har indrettet en forsøgsfødestue som led i udviklings- og forskningsprojektet ”Fremtidens fødemiljø”.  Et projekt, hvor målet er at udvikle et fødemiljø, som gør de fødende mere trygge under fødslen og dermed i højere grad gør dem i stand til at føde spontant uden indgreb. Her spiller design, lys og lyd en afgørende rolle.
- Vi håber, at vi med Fremtidens Fødemiljø kan skabe mere sundhed og større livskvalitet for pengene, siger hospitalsdirektør Henning Vestergaard.
 
Kommunerne fik med strukturreformen i 2007 øget ansvar for forebyggelse og rehabilitering og har siden etableret en række sundhedstilbud til patienter med kronisk sygdom. De praktiserende læger kan spille en væsentlig rolle i rekrutteringen af patienter til disse tilbud. En ny undersøgelse viser dog, at mange praktiserende læger savner viden om kommunernes tilbud og derfor ikke henviser deres patienter til dem.
 
Med en ny organisering af sekretærgruppen på Reumatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital er der blevet skabt rum for samarbejde på nye måder på tværs af fag.
Den samlede opgaveportefølje for patientforløbet ses nu som en helhed, hvor opgaverne organiseres ud fra kompetencer og flair for opgaven. Det har bl.a. frigjort tid til mere sygepleje i ambulatorierne.
Den fem måneder lange udviklings- og forandringsproces har undervejs stødt på sine bump. I dag er medarbejderne både glade for og tilfredse med de forandringer, der er sket i afdelingen.
 
”Vi vil vide, hvad der virker – og lade patienterne få gavn af det hurtigst muligt.” Det er ambitionen bag et offentligt-privat samarbejde på CT-Innovationsenheden på Radiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. OPI-samarbejdet har stået på i snart to år og skabt en række spændende resultater i klinikken.
 
God læselyst!


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk