Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


 

- Lad os se flere ledere med mod og vilje til at gå foran og prioritere systematisk patientinvolvering i kvalitetsarbejdet, så der udvikles en forbedringskultur, opfordrer Lene Pedersen i synspunktet i denne udgave, der har ”Patientinvolvering i kvalitetsarbejdet” som tema.
 
Udvikling og optimering af kvaliteten på sygehus- og hospitalsafdelingerne hænger i den grad sammen med kommunikationen med patienter og pårørende.
Sygehus Lillebælt tog for knap fire år siden det helt store skridt med kommunikationsprogrammet ”Klar tale til patienterne”. Sygehusets afdelingsledelser og direktion var nået til den konklusion, at kommunikation mellem sundhedspersonale og patient og pårørende er så central en opgave, at det skulle være en prioriteret indsats for samtlige medarbejdere med patientkontakt. Næsten alle i den gruppe har i dag gennemført et kursus i patient-centreret kommunikation.
Læs om resultaterne af indsatsen i artiklen ”Kommunikation som fælles fundament for patienternes sygehus”.
 
På Regionshospitalet Randers efterlyser sygeplejefaglig direktør, Marianne Jensen mere og bedre dialog med patienterne. Hun siger bl.a.:
- Vi forsømmer tit at henvende os til patienterne på den rigtige måde. Vi skal lade dem styre mere, lade dem selv fortælle, hvad de forventer – for det er dem, der er i centrum.
Samme holdning deles af en af regionshospitalets tætte samarbejdspartnere, Favrskov Kommune.
Kommunens ældrechef, Peter Mikkelsen siger om genoptræning af hoftepatienter:
- Genoptræning er bedre i eget hjem, for her foregår det i nære og kendte omgivelser og mere på borgerens præmisser.
Behandling i eget hjem på borgerens præmisser kontra sygehusindlæggelse vægtes også højt i kommunen. Kommunen har etableret et særligt akutteam bestående af sygeplejersker med særlige kompetencer, hvis opgave er at forebygge indlæggelser. Og det gør de rigtig godt, fremgår det af artiklen ”Det hele handler om at vi er et tilbud til patienten”.
 
Åbenhed og dialog med ris og ros i relevante mængder har vist sig at være et uvurderligt fundament for kvalitetsforbedringer på Ortopædkirurgisk Afdelingen O, Frederiksberg Hospital.
- De effektive forløb i ambulatorier og sengeafdelinger betyder at mødet med patienten ofte bliver uendelig kort. Det efterlader ofte en ringe informeret og noget frustreret patient. Sådan er det ikke og skal heller ikke være i vores afdeling, understreger afdelingens ledende overlæge.
Lad dig inspirere af afdelingens tiltag i artiklen ”Åbenhed og dialog i mødet med patienten” 
 
På Nykøbing F. Sygehus arbejdes ihærdigt hen imod, at patient- og pårørendeinddragelse bliver omdrejningspunktet for al behandling og pleje.
- Vi er nået et stykke ad vejen, men er dog ikke i mål endnu. Det tager tid at gå nye veje, hvor patienten, de pårørende og personalet lærer at lytte til hinanden, siger sygehusets kvalitetschef Karina Jensen og kvalitetskonsulent Belinda Hansen.
 
En lukket facebook gruppe, ansigt til ansigt samtaler, elektronisk postkasse og fokusgruppeinterviews er nogle af de metoder, som Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital prøver kræfter med i inddragelsen af patienter og pårørende. Resultaterne er gode.
 
God læselyst!
 

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk