Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen

 

 

Da Hjertecentret på Rigshospitalet i starten af 2013 gik i gang med et forandringsprojekt, der omfattede 150 medarbejdere på operationsgangen, var målet at skabe bedre trivsel og højere produktivitet. Det er lykkedes.
Omdrejningspunktet i projektet har været en medarbejderdrevet tilgang, hvor medarbejderne fandt løsningerne og ledelsen skabte rammer og muligheder for implementering. Kort sagt, en radikalt anderledes tilgang til organisatorisk udvikling.

Bureaukrati tager tid fra patienterne og skaber øget pres på medarbejderne. Sådan lyder kritikken fra mange sider efter at hospitalerne gennem flere år har haft blikket stift rettet mod bl.a. NPM, Den danske Kvalitetsmodel og Lean for at øge produktiviteten og styrke kvaliteten.
Men bureaukratisering kan faktisk være af det gode – både for patienter og medarbejdere. Ny forskning viser nemlig, at bureaukratisering kan have en positiv betydning for både samarbejdet og organisationens sociale kapital. Og dermed for organisationens effektivitet og medarbejdernes trivsel.

Patienters involvering i den organisatoriske kvalitetsudvikling har hidtil været begrænset. Ikke desto mindre ønsker patienterne i høj grad at blive inddraget i organiseringen af ydelserne fra sundhedsvæsenet.
Det viser erfaringerne fra en nylig gennemført patientinventering af ambulatoriedriften på Aarhus Universitetshospital.

Der hersker næsten lige så mange opfattelser og forståelser af, hvad patientinddragelse betyder som der er hospitaler og sygehuse. Men hvordan er forståelsen i det kommunale sundhedsvæsen, der også har rigtig mange kontakter med borgere med behov for sundhedsydelser.
Det spørgsmål har Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet netop afdækket i en undersøgelse med deltagelse af fire midtjyske kommuner.

God medicinering indebærer, at det er den rigtige medicin, der udleveres og tages på det rette tidspunkt. Det sidste kan være et problem, specielt for ældre borgere.
Hjemmesygeplejen i Esbjerg Kommune er en af de kommuner, som har fokus på brug af teknologi  i forbindelse med medicingivning og borgernes egen administration af dosispakket medicin.  
Et offentligt-privat samarbejdsprojekt mellem Esbjerg Kommune og et lokalt apotek dokumenterer gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til de ældre borgere.
 
God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

ÅRSMØDE 2015 med temaet:

Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

7. og 8. maj

Hilton Copenhagen Airport

 

 

 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
28.06.2014

Autosvar og elektroniske fodlænker v/Peter Mandrup Jensen

Tænk dig om, når du her op til sommerferien sætter din mailboks til at sende autosvar. Dit autosvar fortæller en del om dig selv. Et par eksempler…

Læs mere
30.05.2014

Trivselundersøgelser – anonymitet og ”mummespil”? v/Peter Mandrup Jensen

En standende diskussion omkring trivselundersøgelser er anonymitet eller ej. Altså: kan jeg som respondent svare uden at angive mit navn? Der er …

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Sekretariat:

 

Beth Werner

journalist/red.sekr./sekretariatsleder

Mail: freefyn@mail.tele.dk
T: 6532 5117  /  29476781