Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


- Sundhedsdata får i disse år markant større betydning og visionerne for anvendelsen af sundhedsdata til at forbedre behandlingen i sundhedsvæsenet er store. Men vi har brug for en sundhedsdata strategi, der bl.a. beskriver hvordan sundhedsdata skal anvendes, sikres og opbevares, understreger Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i denne udgaves synspunkt.
 
Kontaktpersonordningen har på mange afdelinger vist sig ikke at leve op til de ønskede mål og forventninger hos både patienter og sundhedspersonale. Ordningen erstattes nu af patientansvarlig læge, der skal gøre en forskel i patienternes oplevelse af sammenhæng, koordination og tryghed i mødet med sundhedsvæsenet. I artiklen ”Fra kontaktperson til patientansvarlig læge” beskrives nogle af de erfaringer, der er høstet på flere sygehuse med ordninger, der meget ligner den kommende patientansvarlig læge.
 
Den eksisterende overvågning af behandlingskvaliteten, som foregår i henholdsvis Den Nationale Skizofrenidatabase (DNS) og Dansk Depressionsdatabase (DDD) bliver nu suppleret med oplysninger, der indhentes direkte fra patienterne selv. Det har i psykiatrien længe været en ambition at bruge patientrapporterede oplysninger. Den ambition realiseres nu gennem
udviklings- og forskningsprojektet PRO-Psykiatri, som beskrives i artiklen ”Brug af PRO i psykiatrien”.
 
Det nærmest vrimler med programmer, hensigtserklæringer og andre initiativer, der alle har til formål at forbedre kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser – til gavn og glæde for patienter og borgere. Men gør de så også det? Bliver programmerne implementerede som tiltænkt og virker de efter hensigten? Svarene gives i artiklen ”Nye tider i sundhedsvæsenet”
 
Kvalitetsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Pharmakon – Apotekernes Uddannelsescenter gennemførte sidste år en undersøgelse, der skulle kortlægge kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling i overgangen mellem sygehus og hjemmet. Måske ikke overraskende viste undersøgelsen at kontinuiteten svækkes af de mange aktører og arbejdsfunktioner, der er i sektorovergangen.
 
Redaktøren og journalisten takker af
Med denne udgave af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen har redaktør Hans Peder Graversen og journalist Beth Werner sendt deres sidste blad på gaden.
En stor tak til de mange, der gennem årene har bidraget med artikler og de mange, der har læst dem.
 
God læselyst
Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk