Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen

 

 

 

– Dagens patienter og deres pårørende kan og vil selv og kræver at blive inddraget både før, under og efter et hospitalsophold. Og det på en måde man ikke har set lignende indenfor sundhedsvæsenet. Patienten vil være en reel samarbejdspartner med streg under partner, fastslår Jan Nielsen, klinikchef Aalborg Sygehus i denne udgaves synspunkt.
At patienternes ønsker og krav om inddragelse bliver taget ganske alvorligt, er der efterhånden rigtig mange eksempler på rundt omkring på landets sygehuse.

I Danmarks største hospitalsprojekt, Det Ny Universitetshospital Aarhus har der været en helt klar målsætning om både tidlig og aktiv inddragelse af patienter og pårørende.
– Vi har set patienten som en ligeværdig medspiller i byggeriets planlægnings- og byggeproces, ganske enkelt fordi patienterne besidder unik og kompetent viden, forklarer direktør Frank Skriver, DNU-projektet.

En næsten enslydende melding kommer fra sygeplejefaglig direktør, Ida Götke, hvis nye hospital i Vest, Gødstrup er ved at rejse sig fra bar mark.
Hun siger: – Man kan ikke bygge Patientens Hospital uden at tale med patienterne undervejs i byggeprocessen.

På Regionshospitalet i Viborg, der er i gang med en større om- og udbygning, har spørgsmålet ”Hvordan indretter vi hospitalet, så patienter og pårørende føler sig trygge og velkomne?” været helt centralt. Og svaret skal ifølge hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen søges hos eksperterne på området, nemlig patienterne.

I Region Nordjylland spiller patienter og pårørende også en afgørende hovedrolle. Den udspilles i et nytænkende samarbejde - Telecare Nord - hvor henholdsvis sygehuse, praksis og kommuner har slået en tværsektoriel ring omkring KOL-patienter med et tilbud om telehomecare.
 
   
 

God læselyst!  
 

 


Redaktionen

 

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under                               ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer.

 

 

Kommende arrangementer:

 

 102. Årsmøde

 8. og 9. maj 2014

 Hilton Copenhagen Airport

 

 Tema

 Internationalisering og "Big Data"

 - muligheder og udfordringer for

 det danske sundhedsvæsen

 

 Tilmelding og brochure under ARRANGEMENTER Studierejse 2014

3. - 5. november

Besøg i EU kommissionen og EU parlamentet

Bruxelles

Åben for tilmelding fra 1.maj

Brochure under ARRANGEMENT

 

 

 

 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
17.04.2014

”Hvad er god ledelse?” v/Peter Mandrup Jensen

”Hvad er god ledelse?” var det første spørgsmål, den specialestuderende stillede. Lige på og hårdt! Hun var ved at skrive speciale om ledelse…

Læs mere
12.03.2014

Ritzau spurgte mig om … v/Peter Mandrup Jensen

Ritzau spurgte mig om, hvad lederne i sundhedsvæsenet havde at sige til Yngre Lægers undersøgelse, der viste, at der er for lidt tid til patientern…

Læs mere
DE SENESTE EMNER FRA FORUM
12.06.2012

Din første kategori

Din første kategori

Læs mere

KontaKT TIL

dss

Sekretariat

Tove Krarup
Telefon 24 66 48 90
E-mail tovekrarup@mail.dk

Adr. Thujavej 48

DK 5250 Odense SV